Postup při realizaci projektu.

 • nezávazná schůzka na parcele, rozhovor s klientem, zaměření terénu, zpevněných ploch a staveb, podepsání Smlouvy o dílo
 • vypracování prvotní studie, která obsahuje videovizualizaci, několik 3D pohledů, popř. potřebné půdorysy. V této fázi je provedena úhrada 50% z ceny projektu. Platba je převodem na účet KB.
 • následují úpravy projektu, dle přání klienta. Jejich rozsah a množství je již zahrnut v celkové ceně, ta je tudíž pevně daná a neměnná.
 • předání projektu a úhrada zbývajících 50% z ceny projektu převodem na účet KB.

Občas se stává, že klient chce po vypracování studie projekt pozastavit. Toto samozřejmě po úhradě zálohy lze, projekt není problém kdykoliv dopracovat.

Obsah projektu

Vizualizace

 • 3D pohledy
 • Videa
 • Řešení zahrady vložené do fotografie
 • (za předpokladu, že jsou již hotové stavební práce na domě)

Půdorysná řešení

 • Osazovací seznam
 • Rozměry (okótování zahrady)
 • Technický půdorys řešení zahrady
 • Výškopisné řešení (pokud je pozemek výškově zaměřen)

Textová část

 • Seznam s množstvím a popisem navrženého materiálu
 • Seznam navržených rostlin
 • Popis technických prvků
 • Technická zpráva
 • Nacenění zakázky firmou, se kterou spolupracujeme, v případě, že má o toto zákazník zájem. V případě veřejných zakázek také nacenění podle URS.

Pokud je potřeba autorského dozoru a klient o něj projeví zájem, je toto samozřejmě možné. Nebývá to ale standartní součástí projektu. Cena autorského dozoru je stanovena v hodinové sazbě a v počtu ujetých kilometrů.